e-post: info@larsmoutskog.fi

Rune Käldström
Ordförande
Sandörsvägen 18
68570 Larsmo
tfn 0505146633

Anders Nyman 
Sekreterare
Svedegränden 30
68570 Larsmo
tfn 0500165170