SCAN_20180315_210241044_008

Historik

År 1812 delades Pedersöre storsocken i en finsk del, Lappajärvi storsocken och Pedersöre storsocken. Storsockenallmänningen blev då delad mellan Pedersöre och Lappajärvi. Det var de sk. Soiniskogarna.81000 tunnland( 36400 tunnland skog och 45400 tunnland impediment.)