Delägarna i Larsmo bys samfällda utskog kallas till ordinarie delägarstämma.

Delägarna i Larsmo bys samfällda utskog kallas till ordinarie delägarstämma.                                   

 

DELÄGARSTÄMMA

Torsdagen den 9 November 2023 kl. 19.00 i föreningshuset Sandras ( Bjärgas )

 

Ärenden:

– reglementsenliga ärenden

– överskottets användning

– anhållan om bidrag

– köp av tilläggsmark

 

Det justerade protokollet är framlagt till påseende i skogsvårdsföreningens Österbotten kontor i Eugmo under kontorstid från 13.11 – 8.12. 2023.

 

Förvaltningsnämnden

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *