Delägarna i Larsmo bys samfällda utskog kallas till ordinarie delägarstämma.

DELÄGARSTÄMMA

Torsdagen den 28 Oktober 2021 kl. 19.00 i föreningshuset Sandras ( Bjärgas )

Ärenden:
– reglementsenliga ärenden
– överskottets användning
– anhållan om bidrag
– markköp

Det justerade protokollet är framlagt till påseende i skogsvårdsföreningens Österbotten kontor i Eugmo under kontorstid från 01.11 – 27.11. 2021.

Förvaltningsnämnden

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *