Delägarna i Larsmo bys samfällda utskog kallas till ordinarie delägarstämma.

DELÄGARSTÄMMA

Torsdagen den 28 Oktober 2021 kl. 19.00 i föreningshuset Sandras ( Bjärgas )

Ärenden:
– reglementsenliga ärenden
– överskottets användning
– anhållan om bidrag
– markköp

Det justerade protokollet är framlagt till påseende i skogsvårdsföreningens Österbotten kontor i Eugmo under kontorstid från 01.11 – 27.11. 2021.

Förvaltningsnämnden

Delägarna i Larsmo bys samfällda utskog kallas till ordinarie delägarstämma

DELÄGARSTÄMMA

Tisdagen den 15 Juni 2021 kl. 19.00 i föreningshuset Sandras ( Bjärgas )

Ärenden:
– reglementsenliga ärenden
– överskottets användning
– anhållan om bidrag
– befullmäktiga styrelsen att göra markköp

Det justerade protokollet är framlagt till påseende i skogsvårdsföreningens Österbotten kontor i Eugmo under kontorstid från 21.06 – 20.07. 2021.

Förvaltningsnämnden

Delägarna i Larsmo bys samfällda utskog kallas till ordinarie delägarstämma

DELÄGARSTÄMMA

Tisdagen den 5 november 2019 kl. 19.00 i föreningshuset Sandras ( Bjärgas )

Ärenden:

– reglementsenliga ärenden
– överskottets användning
– anhållan om bidrag
– besluta om miljöstödsansökan

Det justerade protokollet är framlagt till påseende i skogsvårdsföreningens Österbotten kontor i Eugmo under kontorstid från 11.11 – 5.12. 2019.

Förvaltningsnämnden

Delägarna i Larsmo bys samfällda utskog kallas till ordinarie delägarstämma

  DELÄGARSTÄMMA

Torsdagen den 8 november 2018 kl. 19.00 i föreningshuset Sandras ( Bjärgas )

Ärenden:

– reglementsenliga ärenden

– överskottets användning

– anhållan om bidrag

– ansluta privat skogsmark i Larsmo till utskogen.

– gästföreläsare Mårten Lövdahl från Skogscentralen, Generationsväxling

Det justerade protokollet är framlagt till påseende i skogsvårdsföreningens Österbotten kontor i Eugmo under   kontorstid från 19.11 – 14.12. 2016.

 

Förvaltningsnämnden