Delägarna i Larsmo bys samfällda utskog kallas till ordinarie delägarstämma

DELÄGARSTÄMMA

Tisdagen den 5 november 2019 kl. 19.00 i föreningshuset Sandras ( Bjärgas )

Ärenden:

– reglementsenliga ärenden
– överskottets användning
– anhållan om bidrag
– besluta om miljöstödsansökan

Det justerade protokollet är framlagt till påseende i skogsvårdsföreningens Österbotten kontor i Eugmo under kontorstid från 11.11 – 5.12. 2019.

Förvaltningsnämnden

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *