Delägarna i Larsmo bys samfällda utskog kallas till ordinarie delägarstämma

  DELÄGARSTÄMMA

Torsdagen den 8 november 2018 kl. 19.00 i föreningshuset Sandras ( Bjärgas )

Ärenden:

– reglementsenliga ärenden

– överskottets användning

– anhållan om bidrag

– ansluta privat skogsmark i Larsmo till utskogen.

– gästföreläsare Mårten Lövdahl från Skogscentralen, Generationsväxling

Det justerade protokollet är framlagt till påseende i skogsvårdsföreningens Österbotten kontor i Eugmo under   kontorstid från 19.11 – 14.12. 2016.

 

Förvaltningsnämnden

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *