Delägarna i Larsmo bys samfällda utskog kallas till extra Delägarstämma

Extra Delägarstämma Torsdagen den 13 juli 2023 kl 19.00 vid Bjärgas

Ärenden :

Köp av tilläggsmark.

Kontakta ordföranden eller sekreteraren för påseende av det justerade protokollet under tiden 14.07 – 11.8.2023.

Förvaltningsnämnden

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *