Delägarna i Larsmo bys samfällda utskog kallas till ordinarie delägarstämma

DELÄGARSTÄMMA

Tisdagen den 15 Juni 2021 kl. 19.00 i föreningshuset Sandras ( Bjärgas )

Ärenden:
– reglementsenliga ärenden
– överskottets användning
– anhållan om bidrag
– befullmäktiga styrelsen att göra markköp

Det justerade protokollet är framlagt till påseende i skogsvårdsföreningens Österbotten kontor i Eugmo under kontorstid från 21.06 – 20.07. 2021.

Förvaltningsnämnden

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *